Parkeren

Rondom ons kerkgebouw beschikken we over 90 parkeerplaatsen, waarvan er enkelen zijn gereserveerd voor bezoekers die slecht ter been zijn (invalidenparkeerplaatsen) en een parkeerplaats voor de predikant. Deze plaatsen zijn met borden aangegeven. Kerkgangers kunnen verder vrij parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Wij verzoeken u zich strikt te houden aan de middels de bestrating aangegeven vakken. Fietsen en brommers kunnen worden geplaatst in de daarvoor ingerichte stalling.

Bij bijzondere diensten worden verkeersregelaars aangewezen, die behulpzaam zijn bij het ordelijk verloop van het parkeren, toezicht houden en aanwijzingen geven ter hoogte van de oversteek van het fietspad, om de veiligheid van zowel de kerkgangers als de gebruikers van het fietspad te bevorderen. De verkeersregelaars werken op vrijwillige basis. Hoe groter de groep vrijwilligers hiervoor is, hoe minder vaak men aan de beurt is.