Zending & Evangelisatie

Zending en evangelisatie is een opdracht van de Heere Jezus Christus. Hij gaf als Koning van de Kerk de opdracht om de blijde Boodschap te verkondigen aan iedereen: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…” (Mattheüs 28:19a).

Het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente is er op gericht om mensen buiten de kerkelijke gemeente bekend te maken met de boodschap van de Bijbel. Als gemeente vinden we de boodschap van de Bijbel zo belangrijk dat we via verschillende activiteiten, mensen uit onze omgeving proberen te bereiken. 

Om de Bijbelse boodschap in onze omgeving te laten horen, organiseren we onder andere de volgende activiteiten:


Samenstelling bestuur

  • Voorzitter: Dhr.  M.L. Louwerse
  • Algemeen bestuurslid: Dhr. A. van der Knijff
  • Secretariaat: Mevr. M.J. Bijman - van Hartingsveldt.
  • Penningmeester: Mevr. D. de Heer 


Contact: evancom@gergememmeloord.nl
Bankrekeningnummer: NL53 RABO 0156 2795 84
Contact penningmeester: penningmeester-evancom@gergememmeloord.nl