Activiteitencommissie

De commissie heeft als taak samenbindende activiteiten binnen de gemeente te organiseren.

Zij probeert daarbij gelden te verwerven voor rente en aflossing van de schulden.

De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Leden:

  • Lieske Moens
  • Willem Wierda
  • Jacqueline Post-Feenstra
  • Gerlien Aalvanger-Klomp
  • Lennart Simonse


Contact: activiteitencommissie@gergememmeloord.nl

Rekeningnummer: NL78 RABO 0115 8724 26 t.n.v. Actiefonds kerkbouw Gereformeerde Gemeente.