Gideon (studievereniging)

Graag geven we u hier wat meer informatie over onze bijbelstudievereniging. Tijdens het verenigingsseizoen komen we om de twee weken op donderdagavond bij elkaar van 19.45 uur tot 21.45 uur.
In een ontspannen sfeer praten we met elkaar rondom de Bijbel en verdiepen we ons in de boodschap van Gods Woord. Als de avond geopend is met Bijbellezen en gebed kijken we nog even terug op de vorige avond als de notulen worden voorgelezen. Dan volgt een pauze met daarna de inleiding. In groepjes worden vragen naar aanleiding van de inleiding besproken. De avond wordt plenair samengevat en afgesloten met gebed.

Iedere avond verzorgt één van de leden (die zich opgegeven heeft) een inleiding. Het maken van een inleiding is overigens niet verplicht! De inleider is vrij om een Bijbels onderwerp te kiezen. Ook is het mogelijk om aan te haken bij het onderwerp wat door de vereniging is gekozen. De achterliggende jaren zijn behandeld: de boeken van de kleine profeten, het leven van verschillende Bijbelse figuren. Op dit moment behandelen we de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Het doel van de vereniging is: het bevorderen van onderzoek in Gods Woord en het versterken van de onderlinge band in de gemeente. Bent u benieuwd hoe het op onze verenigingsavond is? Kom gerust een keer vrijblijvend een avond meemaken. Grote kans dat het niet bij één keer blijft…

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

voorzitter:  A. van der Knijff
secretaresse:  G.J. de Heer
penningmeester:   J. Simonse
e-mail:  gideon@gergememmeloord.nl