Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van onze lokale kerkelijke gemeente. Een kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en de diakenen van een gemeente en de predikant. Deze ambten zijn al door de apostel Paulus ingesteld. Ieder kerkenraadslid heeft een eigen taak binnen de gemeente. Daarnaast hebben zij een taak in één van de wijken van de gemeente. De kerkenraad vergadert maandelijks. Klik hier voor contactgegevens.