Jedid Jah (-12)

De -12-club komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar op vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur in één van de zalen van de kerk. De club is bedoeld voor kinderen van de basisschool. Met elkaar hopen wij na te denken over een gedeelte uit de Bijbel. Ook is er tijd voor ontspanning. Wat die ontspanning inhoudt, verschilt per avond.

De naam van onze club is 'Jedid-Jah'. Deze naam vinden wij ook in 2 Samuel 12 vers 25. Als Salomo groot genoeg is, stuurt David zijn zoon naar de profeet Nathan, zodat Salomo over de Heere kan leren. Jedid-Jah betekent 'beminde van de Heere' of 'lieveling van de Heere'.

In Ons Eigen Blad en onder het kopje 'nieuws' op deze site worden de clubavonden aangekondigd. Daar staat aangegeven waarover de avond gaat.

Het thema voor het seizoen 2022-2023 is: ‘dieren in de Bijbel’. Als verwerking van de Bijbelvertelling maken we de Kompas boekjes die worden uitgegeven door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente (JBGG): Kompas -10 en Kompas +10.

Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8? Van harte welkom op de -12-club!

functie naam
Voorzitter mw P.F de Wolf-Simonse 
Penningmeester dhr. A.Peters
Secretaresse mw. W. Hoogendoorn-Verhoeks


Vragen? Neem contact met ons op via jedid-jah@gergememmeloord.nl

Leidinggevenden:

-10 +10
juf de Wolf-Simonse  juf Wassink-van der Wekken
juf de Vries-Bos  juf Hoogendoorn-Verhoeks
juf Wierda-de Waard  meester Peters
juf van As-v.d Spek  juf Wassink-Kramer