De Gereformeerde Gemeente Emmeloord heet u van harte welkom!

U bevindt zich op de website van de Moriakerk van de Gereformeerde Gemeente Emmeloord. Hier vindt u informatie over wie wij zijn en wat wij geloven. Ook kunt u vinden op welke tijden er kerkdiensten gehouden worden.

Hulp aan Oekraïne

Klik hier om naar de informatie pagina t.b.v. de hulp aan Oekraïne te gaan. 

Corona maatregelen.

In lijn met de corona maatregelen die door de overheid worden vastgesteld heeft de kerkenraad besloten m.i.v. 21 februari te stoppen met het digitale uitnodigingssysteem kerktijd.nl. Dat betekent dat iedereen, net als voor de pandemie, naar de diensten mag komen.

Voor leden die alsnog graag op 1,5 meter willen zitten wordt de mogelijkheid geboden om op een gereserveerde plaats te zitten. Hiervoor dient u contact op te nemen met de kosters. 

Hoewel de corona pandemie grotendeels uitgedoofd lijkt te zijn blijft voorzichtigheid geboden en blijven de corona basis maatregelen nog steeds van toepassing. 

  • Bij verkoudheid of keelpijn thuis blijven.
  • Bij binnenkomst in het kerkgebouw handen ontsmetten.
  • Geen handen schudden. 
  • Niezen of hoesten in elleboog.
  • De afstands regel zo mogelijk in acht nemen. 

 

Kerkdiensten te volgen met beeld en geluid

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, zenden we ook via YouTube de diensten in beeld en geluid uit. De beeld-uitzending is te volgen via een link waar u op klikt, nadat u bent ingelogd. De YouTube-linkjes naar de diensten staan alleen op de dag dat ze plaatsvinden én achter inlog klaar. Na de zondag worden ze verwijderd en zijn de diensten niet meer terug te zien. Op kerkomroep blijven ze wel na te luisteren. Er verschijnen de volgende zondag weer nieuwe linkjes. Geen inlogcode? Vraag ‘m op tijd aan door hier te klikken. De diensten blijven via de kerktelefoon en via kerkomroep.nl op de gebruikelijke manier te volgen.
Let op: zonder uitdrukkelijke toestemming van de kerkenraad is het niet toegestaan de beelden en/of geluidsfragmenten te delen met derden.
Alle tot nu toe geplande diensten (die met predikanten en de leesdiensten) die u in de agenda op de website kunt vinden, zullen tot nader order via kerkomroep.nl en via YouTube worden uitgezonden.

Heeft u vragen? Stelt u ze gerust via antwoordopjevragen@gergememmeloord.nl