De Gereformeerde Gemeente Emmeloord heet u van harte welkom!

U bevindt zich op de website van de Moriakerk van de Gereformeerde Gemeente Emmeloord. Hier vindt u informatie over wie wij zijn en wat wij geloven. Ook kunt u vinden op welke tijden er kerkdiensten gehouden worden.

Door de corona pandemie zijn er van overheidswege verscherpte maatregelen van kracht die ook voor kerkdiensten van toepassing zijn. Het uitnodigingsbeleid wordt daarop aangepast.

Omdat de maatregelen aan veranderingen onderhevig zijn, verzoeken wij u vóór elke zondag steeds opnieuw deze site te raadplegen.

 

Voor het bijwonen van kerkdiensten verwijzen wij u naar de nieuwssite waar u zich kunt aanmelden.  

 

Als extra maatregel worden alle bezoekers - vanaf de leeftijd van 12 jaar - verzocht bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst kunt u deze afzetten. Dus zolang u in het gebouw loopt draagt u een mondkapje. Blijf voldoende onderlinge afstand houden en vermijdt sociale ontmoetingen ook bij het verlaten van de kerk. Volg de aanwijzingen van de kosters stipt op. Denk om uw veiligheid, uw gezondheid en die van anderen! 

Verder zijn voor het bijwonen van de diensten nog een aantal belangrijke randvoorwaarden gesteld:

Algemeen:

 • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen.
 • Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis.
 • Er is (nog) geen kinderoppas in het kerkgebouw tijdens de kerkdienst. 


Binnenkomst:

 • Desinfecteer uw handen direct bij binnenkomst.
 • U wordt verzocht om bij binnenkomst het gereedliggende registratieformulier in te vullen. De lijst is voor het geval achteraf blijkt dat een persoon die in de dienst aanwezig was, besmet is met COVID-19. In voornoemd geval wordt deze lijst ter beschikking gesteld aan de GGD i.v.m. het voorgeschreven contactonderzoek. Meldt een positieve test ook direct aan de scriba van de kerkenraad, zodat zij de nodige maatregelen ter voorkoming van verdere besmettingen kunnen nemen.  De lijst wordt op een afgesloten plek bewaard en aan niemand ter inzage gegeven. Na twee maanden wordt de lijst vernietigd.
 • Met het invullen van de lijst geeft u tevens aan zich binnen de RIVM norm te bevinden, geen koorts hebt, moet hoesten of andere ziekteverschijnselen hebt.
 • Vanaf de toegangsdeur wordt u door (hulp)kosters begeleid, volgt u hun aanwijzingen en die van de BHV-ers nauwgezet op.
 • Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter aan, met uitzondering van huisgenoten.
 • Maak geen gebruik van garderobe of kapstok; jassen, tassen e.d. meenemen in de kerk.
 • De kosters zorgen voor de indeling van de zitplaatsen, houden overzicht en geven leiding. Loop door volgens hun aanwijzing en neem de u toegewezen plaats in. Er zijn geen ‘eigen’ plaatsen.


Verblijf:

 • Personen die ‘onder hetzelfde dak’ wonen dienen bij elkaar te blijven.
 • Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).


Vertrek:

 • Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van éénrichtingsverkeer.
 • Na het verlaten van de kerk: begeef u naar uw woning; vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.

Kerkdiensten te volgen met beeld en geluid

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, zenden we ook via YouTube de diensten in beeld en geluid uit. De beeld-uitzending is te volgen via een link waar u op klikt, nadat u bent ingelogd. De YouTube-linkjes naar de diensten staan alleen op de dag dat ze plaatsvinden én achter inlog klaar. Na de zondag worden ze verwijderd en zijn de diensten niet meer terug te zien. Op kerkomroep blijven ze wel na te luisteren. Er verschijnen de volgende zondag weer nieuwe linkjes. Geen inlogcode? Vraag ‘m op tijd aan door hier te klikken. De diensten blijven via de kerktelefoon en via kerkomroep.nl op de gebruikelijke manier te volgen.
Let op: zonder uitdrukkelijke toestemming van de kerkenraad is het niet toegestaan de beelden en/of geluidsfragmenten te delen met derden.
Alle tot nu toe geplande diensten (die met predikanten en de leesdiensten) die u in de agenda op de website kunt vinden, zullen tot nader order via kerkomroep.nl en via YouTube worden uitgezonden.

Heeft u vragen? Stelt u ze gerust via antwoordopjevragen@gergememmeloord.nl