De Gereformeerde Gemeente Emmeloord heet u van harte welkom!

U bevindt zich op de website van de Moriakerk van de Gereformeerde Gemeente Emmeloord. Hier vindt u informatie over wie wij zijn en wat wij geloven. Ook kunt u vinden op welke tijden er kerkdiensten gehouden worden.

Door de corona pandemie zijn er van overheidswege verscherpte maatregelen van kracht die ook voor kerkdiensten van toepassing zijn. Het uitnodigingsbeleid wordt daarop aangepast.

Volg de aanwijzingen van de kosters stipt op. Denk om uw veiligheid, uw gezondheid en die van anderen! 

Verder zijn voor het bijwonen van de diensten nog een aantal belangrijke randvoorwaarden gesteld:

Algemeen:                  

 • Bij verkoudheid of keelpijn thuis blijven.
 • Bij binnenkomst in het kerkgebouw handen ontsmetten.
 • Niezen of hoesten in elleboog.
 • De afstands regel zo mogelijk in acht nemen. 
 • Van iedere bijeenkomst een presentielijst maken.


Binnenkomst:

 • Desinfecteer uw handen direct bij binnenkomst.
 • Houd een onderlinge afstand van 1,5 meter aan, met uitzondering van huisgenoten.
 • De kosters zorgen voor de indeling van de zitplaatsen, houden overzicht en geven leiding. Loop door volgens hun aanwijzing en neem de u toegewezen plaats in. Er zijn geen ‘eigen’ plaatsen.


Verblijf:

 • Personen die ‘onder hetzelfde dak’ wonen dienen bij elkaar te blijven.
 • Houd de verplaatsing van personen gedurende uw verblijf zo minimaal als mogelijk. Verlaat uw plaats tijdens de dienst alleen in hoognodige gevallen (toiletbezoek bij voorkeur thuis).


Vertrek:

 • Verlaat uw plaats op aanwijzing van (hulp)koster. Een looproute is aangegeven, uitgaande van éénrichtingsverkeer.
 • Houd de onderlinge afstand van 1,5 meter aan, met uitzondering van huisgenoten.
 • Na het verlaten van de kerk: begeef u naar uw woning; vermijd sociale ontmoetingen in en om de kerk.

Kerkdiensten te volgen met beeld en geluid

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, zenden we ook via YouTube de diensten in beeld en geluid uit. De beeld-uitzending is te volgen via een link waar u op klikt, nadat u bent ingelogd. De YouTube-linkjes naar de diensten staan alleen op de dag dat ze plaatsvinden én achter inlog klaar. Na de zondag worden ze verwijderd en zijn de diensten niet meer terug te zien. Op kerkomroep blijven ze wel na te luisteren. Er verschijnen de volgende zondag weer nieuwe linkjes. Geen inlogcode? Vraag ‘m op tijd aan door hier te klikken. De diensten blijven via de kerktelefoon en via kerkomroep.nl op de gebruikelijke manier te volgen.
Let op: zonder uitdrukkelijke toestemming van de kerkenraad is het niet toegestaan de beelden en/of geluidsfragmenten te delen met derden.
Alle tot nu toe geplande diensten (die met predikanten en de leesdiensten) die u in de agenda op de website kunt vinden, zullen tot nader order via kerkomroep.nl en via YouTube worden uitgezonden.

Heeft u vragen? Stelt u ze gerust via antwoordopjevragen@gergememmeloord.nl